Nojbiczek © 2013
Loko Vltavín on Facebook
Až do roku 1905 nejsou žádné písemné zprávy o činnosti klubu a proto všechny podklady pocházejí z ústního podání několika pamětníků jež bylo později zaznamenáno a ze sporadických zpráv tehdejšího tisku.

V červenci 1898 se sešlo několik nadšenců a založili sportovní fotbalový kroužek. Část zakladatelů pocházela z rodin holešovických starousedlíků, část z řad dělníků železničních dílen v Bubnech a konečně část ze studující mládeže. Vlastní hřiště kroužek nevlastnil a proto se hrálo kde se dalo, ponejvíce ve Stromovce poblíž divadla Urania. Dlouho se jednalo o názvu kroužku, nakonec se zakladatelé shodli na pojmenování S.K. Praha VII. Zpočátku mnoho na veřejnost nepronikl a proto odešlo několik hráčů a činovníků a založili nový kroužek S.K. Olympia Praha VII., který se na dlouhá léta stal rivalem klubu.

V roce 1901 se podařilo klubu získat hřiště na pozemku před Mahlerovou přádelnou a od té doby nastaly lepší časy. Ještě téhož roku byla sestavena tři družstva. Každou neděli či svátek nastupovala za své barvy, zpočátku modrobílé později zelenobílé. Poražena byla A.C. Sparta 4 : 1, A.C. Praha 5 : 0, porážku utrpěli i Viktorie, Union, Meteor apod.

V letech 1903-1906 měl kroužek asi 50 členů.

1906 jsou již písemné doklady o činnosti kroužku. V říjnu tohoto roku byl zvolen nový výbor a byl schválen návrh na změnu názvu Studentský sportovní kroužek Praha VII.

1907 byl zvolen předsedou p. Alois Bukovský, kroužek se stal klubem, byly schváleny stanovy a klub se stal řádným členem Č.S.F. V květnu téhož roku byl klubu propůjčen pozemek pro zřízení hřiště za nájem 40,- Kč. Ještě téhož roku se na hřišti začalo hrát.
1908 byly již poměry v podstatě ustáleny, ovšem finanční nouze způsobila že se složení výboru neustále měnilo. Byla nutná úsporná opatření, hráči si sami lajnovali hřiště, sami si platili soudcovské poplatky a dokonce každý hráč rovným dílem hradil výdaje na opravy rekvizit, tedy skutečný amatérismus.

1909 se do klubu přihlásili noví hráči a výkonnost stoupala. Byl sehrán zápas s S.K. Slavií 4 : 0. Sportovní novináři se v referátech shodli, že nadějné studentské družstvo potvrdilo svou formu. Na podzim získalo mužstvo Prahy VII. primát sedmé části Prahy.

1910 klub uveřejnil prohlášení, že i nadále trvá na jednotnosti a samostatnosti českého fotbalu. Mužstvo bylo opět posíleno a několik hráčů bylo vybráno do mužstva svazového. Nejlepší hráč V. Zíd do reprezentačního týmu pro zápas Čechy - Anglie amatérů.

1911 mělo mužstvo slabší výsledky, třebaže bylo opět posíleno novými hráči, bratry Františkem a Antonínem Jandovými. Hrálo se o Charity Cup a v turnaji o stříbrný věnec, avšak bez valných úspěchů. Tento stav přetrval do počátku války, která činnost klubu podlomila.

Po první světové válce nastal nebývalý rozmach sportu, zvláště fotbalu. Stoupal počet klubových příznivců, ale především počet aktivních sportovců. V této situaci zahájil činnost i S.K. Praha VII. Poněvadž za války bylo hřiště propůjčeno správou města jinému zájemci, bylo prvním úkolem získat nové. Žádost o původní byla zamítnuta a teprve později získal klub pozemek u jatek. Svépomocí se podařilo vybudovat hřiště, které bylo v dalších letech hojně navštěvováno a stalo se střediskem sportovní činnosti v této části města.
Back
Next